Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

SAVIVALDOS DIENA

2012-03-08

2012-03-08 Savivaldos diena Centre įvyko ne pirmą kartą. Šįmet globotinių grupė atliko administracijos darbuotojų, virėjų, budėtojų pareigas. Vaikai labai atsakingai priėmė ir sąžiningai atliko savo „naujas pareigas“. Po bendro susirinkimo su administracija vaikai sudarė savo dienos darbo planą ir suspėjo padaryti daug rimtų darbų. Jie atliko inventorizaciją valgykloje ir teikė pasiūlymus dėl stalo įrankių dingimo sustabdymo: įvertino Centro patalpų būklę ir pasiūlė, kaip saugoti inventorių, pristatė sutartis į banką ir parduotuvę, parengė savo draugų charakteristikas ir 2012 m. vasario mėnesio statistinę ataskaitą, gamino dienos pietus.

Renginio dalyviai daugiau sužinojo apie Centro darbuotojų darbą ir pervertino jų darbo krūvį, atsakingumą už Centro veiklą.