Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Visagino bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis

2016-09-15

     2016-09-15 Paramos vaikui centre vyko Visagino bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis, kurio metu Bendruomenės tarybos nariai susitiko su miesto seniūnaičiais. Posėdžio metu miesto seniūnaičiai ir Bendruomenės taryba susipažino su Paramos vaikui centro Vaikų globos namų veikla, aptarė socialinės rizikos šeimų situaciją mieste, galimo bendradarbiavimo, siekiant, kad mieste mūsų vaikams gyventi būtų geriau ir saugiau galimybes. Posėdyje dalyvavę seniūnaičiai aktyviai diskutavo, teikė savo pasiūlymus. Nutarta aktyviau telktis, remtis seniūnaičiais teikiant pagalbą šeimoms bei svarstant vaikų poreikius. Posėdyje kaip Visagino bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos narė dalyvavo Visagino PVC direktorė Natalija Levickaja.