Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

VISAGINO SAVIVALDYBĖJE PRISTATYTA INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS EIGA

2016-12-06

   Šiuo metu Lietuvos globos įstaigose gyvena 3275 vaikai ir apie 6000 neįgaliųjų, turinčių proto ir (arba) psichikos negalią. Siekiant, kad šie žmonės gyventų šeimose ar bendruomenėje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.
   Pagrindinis projekto tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, žmogui su negalia ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.
   Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plane numatyta kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų bendruomenėje sistemą, kuri sudarytų galimybę kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias paslaugas pagal poreikius ir būtiną pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui – augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje aplinkoje, tokios nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.
   Apie tai 2016 m. gruodžio 6 d. Visagino paramos vaikui centre vyko apskrito stalo diskusiją  „Institucinės globos pertvarkos, pereinant prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams paslaugų įvertinimas ir planavimas Visagino savivaldybėje“. Diskusijoje dalyvavo Utenos regiono Pertvarkos procesų ekspertas Gytis Baltrūnas, Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė ir specialistė Gitana Ziziukienė, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Pristatyta Institucinės globos pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” eiga, plačiau kalbėta apie projekto tikslus, uždavinius, planuojamas įgyvendinti Visagino savivaldybėje veiklas, naujas teiktinas paslaugas.
   Susitikimo dalyviai pasidalino savo pastebėjimais, įžvalgomis, požiūriu apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus. Akcentuota, kad keičiant įsigalėjusias visuomenėje neigiamas nuostatas, stiprinant bendruomenines paslaugas, vis mažiau vaikų pateks į institucinę globos sistemą, o patekusiems ir vaikus priėmusioms šeimoms bus teikiamos poreikius atitinkančios paslaugos. Nutarta per pusmetį numatyti tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų gaires, atsižvelgiant į Visagino savivaldybės specifiką.

Žiūrėti