Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Mūsų vaikų likimas mūsų rankose

2017-01-03

 Nuo 2015 m. Lietuva paskelbė pradedanti vaikų globos namų reformą, pagal kurią iki 2020 m. šalyje turėtų būti uždarytos 27 globos įstaigos, o vaikai būtų apgyvendinti mažesnėse šeimynose arba globėjų šeimose. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu – Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.

 

2016 m. gruodžio 6 d. Visagine įvyko apskritojo stalo diskusija apie institucinės globos pertvarką, pereinant prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, paslaugų įvertinimą ir planavimą Visagino savivaldybėje. Renginyje dalyvavo Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja, Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė, Socialinės globos namų, Visagino socialinių paslaugų centro, Visagino paramos vaikui centro, Visagino švietimo pagalbos tarnybos, Raudonojo Kryžiaus draugijos, Visagino neįgaliųjų draugijos, VšĮ Visagino ligoninės Vaikų raidos centro ir ekspertas globos pertvarkai Utenos apskrityje Gytis Baltrūnas.

Diskusijos metu buvo pristatyta Kauno vaikų gerovės centro „Pastogė“ veiklos patirtis. Vaikų gerovės centras „Pastogė“ buvo įkurtas 1995 m. siekiant keisti tuometinę šalies globos sistemą iš institucinės į šeimyninę. Jo misija yra suteikti apleistam, skriaudžiamam vaikui laikiną prieglobstį globėjų šeimoje, padėti tikrajai vaiko šeimai išspręsti problemas, kad vaikas galėtų grįžti atgal į namus, arba surasti jam naują šeimą. Misijai įgyvendinti centre buvo įkurti Pagalbos šeimai, Globojančių šeimų, Įvaikinimo tarnybos bei Vaikų krizių centras.
Diskusijos dalyviai dalijosi nuomonėmis, kad jei vaiką tenka paimti iš šeimos ir laikinai globai perkelti į kitą šeimą, ji turi būti profesionaliai paruošta ir gauti už tai tinkamą atlygį bei užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas vaikams. Kol nebus paruošta pakankamai tokių šeimų, nebus numatytas apmokėjimas joms, paslaugų paketas, nebus įstatyminio reglamentavimo, tol vaikai ir toliau turės keliauti į valstybines įstaigas.
Dažniausiai vaikai atsiduria globos institucijose dėl tėvų, piktnaudžiaujančių  alkoholiu, narkotikais, turinčių psichologinių problemų ar stokojančių socialinių įgūdžių. Vaikų globos institucijose būti neturėtų – būtina auklėti tėvus, raginti juos nevartoti psichotropinių medžiagų, mokyti pasirūpinti savo atžalomis. Būtina kruopščiau dirbti su šeima iš karto, kai ji įtraukiama į rizikos grupę, vertinti vaikų padėtį tokiose šeimose bei suteikti jiems pagalbą.
2016 m. gruodžio 29 d. Visagino savivaldybės delegacija – mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė ir specialistė Gitana Ziziukienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė ir specialistė Irena Abaravičienė, Paramos vaikui centro direktorė Natalja Levickaja ir pavaduotoja Natalja Frolova, Globėjų ir įtėvių rengimo programos (GIMK) mokytoja Asta Karosienė su vizitu pasisemti gerosios patirties lankėsi Kauno vaikų gerovės centre ,,Pastogė“ (kuris šiuo metu laikomas geriausia tokio tipo įstaiga Lietuvoje). Kartu su Visagino atstovais susitikime dalyvavo ir Molėtų savivaldybės atstovai bei ekspertas globos pertvarkai Utenos apskrityje Gytis Baltrūnas. Buvo įdomu ir naudinga susipažinti su nauja Budinčių globėjų šeimų programa, kurios tikslai yra:
•sumažinti mažamečių vaikų skaičių (ypač kūdikių iki 3 m. amžiaus) institucinėje globoje;
•sumažinti vaikų skaičių „Pastogės“ krizių centre ir taip pagerinti vaikų globos kokybę;
•sumažinti vaikų laikinosios (krizinės) globos  kaštus;
•plėsti globos formų įvairovę, atsižvelgiant į konkrečius vaiko poreikius.

Pagal šią programą budintis globėjas – tai asmuo ar šeima, galinti priimti be tėvų globos likusį vaiką bet kuriuo paros metu laikinai globai, laikotarpiui iki 3 mėnesių (išimtiniais atvejais iki 6 mėn.). Budinčių globėjų šeimoje globojamų vaikų amžius – nuo gimimo iki 10 metų. Vienu metu globėjas gali globoti nuo 1 iki 3 vaikų (su savais vaikais – 5). Budintiems globėjams numatytas minimalus mėnesinis darbo užmokestis už darbą globojant vaiką savo namuose, pagalbos pinigai už kiekvieną globojamą vaiką, vaiko globos išmoka, taip pat specialistų pagalba globojant. Budintys globėjai rengiami pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK, atsižvelgiant į individualias dalyvių galimybes. Mokymų metu vertinami pareiškėjų gebėjimai bei pasirengimas tapti budinčiais globėjais.
Susitikimo metu buvo susipažinta su ,,Pastogės“ veikla, išklausyti kauniečių pastebėjimai dėl socialinio globėjo įsteigimo galimų privalumų ir sunkumų. Klausimų visiems iškyla dar labai daug, tačiau nuspręsta, kad pokyčių vaiko institucinei globai ir naujų, įvairių paslaugų šeimai formų reikia ir mūsų mieste.
Šiandien Visagino paramos vaikui centre globojama 15 vaikų, teikiamos socialinės paslaugos 27 vaikams su negalia. Centre yra vaikų, kurie turi rimtų sveikatos sutrikimų ir jiems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra, o tėvams – atokvėpio paslaugos. Visagino paramos vaikui centro auklėtiniai puikiai prižiūrimi, apsupti šilumos ir meilės, sprendžiamos jų problemos, ieškoma šeimų, kurios vaikus galėtų įvaikinti. Nuo 2011 m. Centro pastangomis 7 vaikai, likę be globos, rado savo naujas šeimas Lietuvoje, Italijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Naujojoje Zelandijoje.
Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planas. Visagine nagrinėjama galimybė dalyvauti projekte dėl socialinio globėjo paslaugų įsteigimo. Kauno ,,Pastogė“ jau turi tokius globėjus, organizuoja jų veiklą.
Laikinųjų globėjų veikla tampa ypač svarbi ir aktuali nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR civilinio kodekso pataisai, pagal kurią iš šeimos paimti vaikai iki 3 metų į globos namus galės patekti tik išimtiniais atvejais ir būti juose ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Tai įgyvendinti bus sudėtinga, nes šeimynų, norinčių laikinai globoti vaikus, rasti sunku. Visagine yra galimybė ruošti potencialius globėjus, nes mes turime du sertifikuotus specialistus, kurie gali mokyti ir konsultuoti būsimus ir esamus globėjus bei įtėvius. Mūsų miestas yra nedidelis ir kompaktiškas, mes puikiai pažįstame ir šeimas, ir vaikus iš rizikos šeimų, tad kviečiame visas institucijas, tarnybas ir socialinius darbuotojus bendradarbiauti bei padėti šeimoms ir vaikams, kuriems šiandien ypač sunku, neleisti jiems įkristi į socialinę duobę. Vaikų gerovė turi būti aukščiausia vertybė mums visiems.

 

Žiūrėti