Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Mokymai „Socialines paslaugas teikiančių asmenų asmeninės ir profesinės savižinos kompetencijų ugdymas“

2017-06-07

    Birželio 6 ir 7 dienomis Visagino paramos vaikui centre vyko mokymai pagal Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą tema „Socialines paslaugas teikiančių asmenų asmeninės ir profesinės savižinos kompetencijų ugdymas“. Mokymus vedė lektorius Gytis Baltrūnas. Bendradarbiavimas, komandinis darbas, sąvokos be kurių sunku būtų įsivaizduoti šiuolaikinę organizaciją, tačiau nei efektyvus bendradarbiavimas, nei komandinis darbas nėra įmanomi be asmeninės ir profesinės savižinos, kurių dėka žmogus atpažįsta ir įvaldo savo stipriąsias puses, įsivardina ir dėl to gali kontroliuoti savo silpnybes ir trūkumus. Būtent asmeninė ir profesinė savižina saugo žmogų nuo perdegimo, leidžia jam būti autentiškam ir dirbti kūrybiškai.
   Mokymų tikslas – tobulinti Visagino paramos vaikui centro vadovų ir darbuotojų, dirbančių su vaikais, likusiais be tėvų globos, bei vaikais ir suaugusiais asmenimis su negalia profesinę kompetenciją.
   Centro direktorė Natalija Levickaja inicijavo ir organizavo kartu su Visagino Švietimo pagalbos tarnyba šiuo mokymus, siekiant didinti informacijos mokymuisi visą gyvenimą prieinamumą ir skatinti teigiamus šios srities pokyčius.
   Mokymuose dalyvavo visi Visagino paramos vaikui centro darbuotojai. Mokymai buvo reikalingi ir naudingi visiems darbuotojams bei įrodė, kad centre dirba stipri, kompetentinga komanda, gebanti dirbti su vaikais, likusiais be tėvų priežiūros, bei vaikais ir suaugusiais asmenimis su negalia. Darbuotojai labai tikisi, kad šie mokymai taps tęstiniai ir ateinančiais metais vėl visas kolektyvas susiburs kelti savo kvalifikaciją.