Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Kalėdos!

2014-12-23

Kalėdos!

Visagino paramos vaikui centras sveikina visus draugus ir rėmėjus Šventų Kalėdų proga. Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko Jūsų namus. Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo, džiaugsmo širdyse, prasmės – Jūsų darbuose.
Šios prasmingos šventės įkvėpti nuoširdžiai dėkojame visiems, remiantiems mūsų globotinius ir neabejingiems jų likimams.