Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Mieli kolegos,

2014-09-27

Meli kolegos,

Nuoširdžiai sveikinu mūsų Centro ir visus socialinį darbą dirbančius darbuotojus su Pasauline socialinio darbo diena!
Kasdien Jūsų rankų šilumos ir širdies jautrumo laukia daugybė žmonių.
Linkiu neišsenkančios energijos, stiprios sveikatos, begalinės kantrybės, prasmingų darbų visuomenės, bendruomenės labui. Tegul išskirtiniu atlygiu Jums tampa įsitikinimas, kad Jūsų
pastangos lengvina kitų žmonių gyvenimą!

Pagarbiai
Visagino paramos vaikui centro

direktorė Natalija Levickaja