Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Ramintos ypatingos dienos

2015-06-06

Gegužės 30-osios saulėtą, šventišką rytą Vaikų globos namuose bruzdėjo ir maži, ir dideli: visi puošėsi, rišo balionus, kad ta diena būtų kuo ypatingesnė. Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčioje, degant baltai žvakelei, mūsų globotinė Raminta buvo apdovanota Dievulio meile – gavo kunigo Vidmanto Rudoko palaiminimą ir Angelėlio globą.
Dar viena ypatinga diena Ramintai buvo ir birželio 6-oji – Pirmosios Šv. Komunijos šventė. Tai yra pirmosios tokios šventės mūsų Vaikų globos namuose. Ateityje tikimės pratęsti krikščioniškojo gyvenimo pagrindo bei dvasinių vertybių puoselėjimą.