Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Informuojame...

2017-09-25

 

 

    Informuojame, kad nuo 2017-09-15 Visagino paramos vaikui centro pavadinimas pakeistas į pavadinimą Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras bei įregistruotas VĮ Registrų centre. Įstaigos pavadinimas pakeistas vadovaujantis 2017 m. rugpjūčio 24 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS – 147 „Dėl Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo“. Dėl įstaigos pavadinimo keitimo pagrindinės įstaigos funkcijos ir tikslai išlieka nepakitę, papildomai atsiranda naujas – Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyrius.


    Yra pakeistas įstaigos pavadinimas bei nuostatai, o visi kiti likusieji rekvizitai lieka tie patys. Visų įsipareigojimų, prisiimtų Visagino paramos vaikui centro vardu pagal galiojančias sutartis su Klientais, Tiekėjais bei Partneriais, vykdymas bus tęsiamas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre.


Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė
Natalija Levickaja