Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

PASLAUGOS

 
Informavimas (reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas vaikui ir  jo šeimai).
  Konsultavimas (socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su vaiku ir jo šeima analizuojama šeimos probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų).
  Tarpininkavimas ir atstovavimas (pagalbos vaikui ir jo šeimai suteikimas sprendžiant įvairiais šeimos problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, ir kt.), tarpininkaujant tarp vaiko ir jo šeimos (kitų institucijų, specialistų);
  Sociokulturinės paslaugos (laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, ir kurias teikiant šeimos gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose ir pan.)
  Socialinių igudžių ugdymas ir palaikymas (paslaugos, teikiamos šeimoms dienos metu, siekiant palaikyti ir atkurti savarankiškumą atliekant ivairias visuomeniniame ar šeimos gyvenime reikalingas funkcijas);
  Intensyvi krizių įveikimo pagalba (pagalbos suteikimas vaikui, atsidurusiam krizinėje situacijoje). Dienos socialinė globa (visuma paslaugų, kuriomis vaikui su negalia teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu);
  Trumpalaikė socialinė globą (visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, vaikams laikinai netekus tėvų);
  Ilgalaikė socialinė globa (visuma paslaugų, kuriomis vaikui, likusiam be tevų globos, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba).
  Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus vaiko ir jo šeimos tos paslaugos poreikio.

 

Paslaugos