Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė

  

Natalija Levickaja

Gimiau 1977 m. rugpjūčio 22 d. Zambijoje, Lusakoje.
1993 m. baigiau Druskininkų muzikos mokyklą.
1995 m. baigiau Druskininkų 2-ą vidurinę mokyklą.
1995–1996 m. studijavau Užsienio kalbų ir komercijos kolegijoje.

2000 m. baigiau Šiaulių universitetą. Suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro laipsnis.

2007 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą (švietimo vadybos šaka). Suteiktas edukologijos magistro laipsnis.

Darbo patirtis:

2000 m. dirbau l.-d. „Gintarėlis” logopede bei Specialiojo ugdymo ir socializacijos centre „Vilties šaltinis” logopede.

2001–2002 m. dirbau Specialiojo ugdymo ir socializacijos centre „Vilties šaltinis” direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2002 m. organizavau užsiėmimus pagal „LINAS” metodiką Šiaurės Tarybos informacinio biuro Lietuvoje remiamą VTAT parengtą projektą.

2002 m.–2005 m. dalyvavau Visagino savivaldybės globos organizavimo klausimų komisijos veikloje.

2003 m.–2007 m. dalyvavau Visagino savivaldybės bendruomenės, ginančios vaiko teisių apsaugą, tarybos veikloje.

Nuo 2011 m. tęsiu darbą Visagino savivaldybės bendruomenės, ginančios vaiko teisių apsaugą, tarybos veikloje.

2003–2004 m. m. vykdžiau Šiaurės Tarybos informaciniame biure laimėtą projektą „Vaikų, likusių be tėvų priežiūros, socialinių įgūdžių formavimas ir tobulinimas”. (projekto koordinatorė).

2003–2006 m. vykdžiau laimėtą Vaikų ir paauglių nusikalstomumo prevencijos programą „Mano svajonė gyventi sveikoje bendruomenėje…” (projekto koordinatorė).

2004 m. paskirta Visagino specialiojo ugdymo ir socializacijos centro „Vilties šaltinis“ direktore.

2006–2007 dalyvavau Visagino šeimos krizių centro vykdomame projekte „Saugūs namai–be smurto“.

2006–2007 dalyvau Visagino ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos veikloje.

2006 m. vykdžiau Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės laimėtą programą „Būk mano draugas“.(projekto koordinatorė).

Nuo 2006-09-15 iki 2008-01-01 dalyvavau darbo grupės veikloje dėl sudarymo bendrai Lietuvos Respublikos, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti. Laimėto projekto pavadinimas–„Visagino paramos vaikui centro pastato renovacija ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“.

2007 m. dalyvavau darbo grupės veikloje dėl Visagino specialiojo ugdymo ir socializacijos centro „Vilties šaltinis” paskirties į vaikų globos namus pakeitimo plano rengimo.

Nuo 2000 m. dalyvauju įvairiuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose ir kursuose, konferencijose.

2000 m. dalyvavau Respublikiniame seminare–konferencijoje „Darbotvarkė – 21”, skaičiau pranešimą apie ekologinį ugdymą Visagino specialiojo ugdymo ir socializacijos centre „Vilties šaltinis“.

2006-12-06 dalyvavau Respublikiniame seminare - konferencijoje–„Socialinio darbo su rizikos grupės vaikais ir jų šeimomis patirtis”. Skaičiau pranešimą tema: „Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas Visagino specialiojo ugdymo ir socializacijos centre „Vilties šaltinis”.

Nuo 2011-05-30 grįžau iš vaiko priežiūros atostogų ir toliau dirbu Visagino paramos vaikui centro direktore.

2015-04-03 skaičiau paskaitą „Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas siekiant sėkmingos mokinių socializacijos” Molėtų ir Ignalinos specialiesiems pedagogams ir logopedams.

2015 m. Parengiau paraišką konkursui ir buvo gautas finansavimas projektui „Snoezelen aplinkos kūrimas Visagino paramos vaikui centre“ (15000 Eur, projektą remia Asociacija „INTERNATIONAL WOMENS ASSOCIATION OF VILNIUS“).

2017 m. vasario 9 d. kvalifikacijos tobulinimo renginyje (seminare - konferencijoje) „Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo patirtis“ skaičiau pranešimą „Neformaliojo vaikų švietimo programos „Floristikos pagrindai‘“ įgyvendinimas.


2017 m. Parengiau paraišką konkursui ir buvo gautas finansavimas  projektui „Aplinkos pritaikymas asmenims su fizine negalia Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre“ (35000 Eur bus panaudota Lifto į II-ą aukštą įrengimui, projektą remia Asociacija „INTERNATIONAL WOMENS ASSOCIATION OF VILNIUS“).

Pomėgiai–kulinarija, muzika, kelionės, fotografija.

Apie mus