Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

CENTRO STRUKTŪRA

    Vaikų globos namai (iki 10 vietų) ir Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius (iki 20 vietų), Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrius (iki 20 vietų), Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyrius (iki 7 vietų), globos centras.


    Vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai apgyvendinamam vaikui iki 18 metų (toliau – vaikas) kokybiškas globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialinės globos paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.


    Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriaus tikslas – užtikrinti vaikams su negalia kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu.


    Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyriaus tikslas užtikrinti suaugusiems asmenims su negalia kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu.


    Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyrius – teikia apgyvendinimo krizių centruose paslaugas, intensyvią krizių įveikimo pagalbą motinai ir vaikui, šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje, ir psichosocialinę pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimant socialinę, teisinę, psichologinę pagalbą. 

      Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.  

Apie mus