Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

                                CENTRO STRUKTŪRA

 

Centras yra socialinių paslaugų įstaiga, turinti šiuos padalinius:

1. Bendruomeniniai vaikų globos namai (iki 6 vietų).

2. Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius (iki 20 vietų).

3. Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrius (iki 20 vietų).

4. Krizinės pagalbos skyrius (iki 7 vietų).

5. Globos centras.

6. Vaikų dienos centras „Žiniukai“.

7. Vaikų dienos centras „Maža šalis“.

 

      Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – teikti trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą pagal šeimai artimos aplinkos modelį be tėvų globos likusiems vaikams ir (ar) socialinę riziką patiriantiems vaikams.

 

      Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriaus tikslas teikti specialiąsias socialines paslaugas (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugas) vaikams su negalia užtikrinant vaikams su negalia kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu institucijoje bei sudaryti sąlygas vaiko su negalia artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su vaiko priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės neįgalaus vaiko priežiūros ir (arba) slaugos.

 

     Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyriaus tikslas teikti specialiąsias socialines paslaugas (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugas) suaugusiems asmenims su negalia užtikrinant kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu institucijoje bei sudaryti sąlygas neįgaliųjų artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su neįgalaus asmens priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės neįgaliojo priežiūros ir (arba) slaugos.

 

  Krizinės pagalbos skyriaus tikslas – teikti laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichosocialinės pagalbos paslaugas motinai (tėvui) ir vaikui, šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje, ir psichosocialinę pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir šeimoms, artimiesiems, apimant socialinę, teisinę, psichologinę pagalbą.

 

     Globos centro tikslas – įgyvendinti vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoti likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikti ir organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), įtėviams, šeimynų dalyviams, socialinių paslaugų įstaigų, dirbančių su vaikais, darbuotojams, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, vaiką gražinant į šeimą.

 

      Vaikų dienos centro „Žiniukai“ tikslas teikti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams, siekiant užtikrinti vaiko turiningą laisvalaikį socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose augantiems vaikams ir tėvų globos (rūpybos) netekusiems vaikams.

 

     Vaikų dienos centro „Maža šalis“ tikslas – teikti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams, siekiant užtikrinti vaiko turiningą laisvalaikį, socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose augantiems vaikams ir tėvų globos (rūpybos) netekusiems vaikams.  

  

Apie mus