MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

Projektas „Visagino paramos vaikui centro renovacija ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“

 

Nuo 2008 m. rugpjūčio 14 d. centras pradėjo Norvegijos finansinio mechanizmo projekto „Visagino paramos vaikui centro renovacija ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“ įgyvendinimą. Projektas bus vykdomas kartu su partneriu – Visagino savivaldybe. Projektas turėtų tęstis iki 2009 m. birželio 30 dienos.

Projekto biudžetas –632 911 eurų.

Nemažą projekto finansavimo dalį sudaro lėšos, skirtos darbuotojų mokymams. Per 10 mokymo mėnesių iš viso bus surengta 18 mokymo kursų, kuriuose savo socialinio darbuotojo kvalifikaciją kels ir dirbti su vaikais mokysis 20 VPV centro darbuotojų.  

Projekto tikslas:

Pritaikyti dabartinio Visagino paramos vaikui centro infrastruktūrą bei apmokyti darbuotojus siekiant visiško ir kokybiško socialinių paslaugų paketo suteikimo įstaigos tikslinėms grupėms.

Užsibrėžtas tikslas bus pasiektas atlikus šiuos uždavinius:

1. Atlikti Visagino paramos vaikui centro pastato renovacijos darbus, užtikrinant centro veiklai būtinas sąlygas.

2. Įrengti ir pritaikyti Visagino paramos vaikui centro patalpas kokybiškam numatytų funkcijų atlikimui.

3. Įsigyti renovuotam Visagino paramos vaikui centrui šiuolaikinę įrangą kokybiškam numatytų funkcijų atlikimui.

4. Suteikti Visagino paramos vaikui centro darbuotojams naujų teorinių bei praktinių žinių, pakelti jų kvalifikaciją, siekiant suteikti tikslinės grupės atstovams aukščiausios kokybės socialines paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti bendrastatybiniai darbai, šildymo sistemos, santechnikos remonto darbai, vėdinimo sistemos remonto ir elektros darbai. Bus pakeista baseino įranga, priderinta neįgaliųjų poreikiams. Taip pat planuojama pakeisti įrenginius bei suremontuoti vaikų žaidimų, sporto aikšteles, pavėsines.

Remontas labai reikalingas kritinės būklės pastato santechninei įrangai. Higienos normų taip pat neatitinka pastato dušai, baseinas. Dėl dabartinės pastato langų ir durų būklės  šildymo sezono metu padidėja vaikų tikimybė peršalti, kadangi langai ir durys yra nesandarūs. Be minėtų neatitikimų higienos normoms, taip pat yra didelis pastato šildymo bei vėdinimo sistemų nusidėvėjimas. Būtina atnaujinti elektros instaliaciją bei apšvietimo įrangą.

 

Projekto valdymą užtikrina suformuota komanda:

·        projekto vadovė – Leta Kalinauskaitė, atsakinga už projekto valdymą ir priežiūrą projekto įgyvendinimo metu;

·        projekto finansininkė – Lucija Bilkšto, atsakinga už projekto lėšų apskaitą projekto įgyvendinimo metu;

·        asmuo, atsakingas už projekto techninę priežiūrą – Liudmila Leopa.