Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

PATVIRTINTAS PROJEKTO „VISAGINO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“ PARTNERIS TEIKTI ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGAS ASMENIMS SU FIZINE IR (AR) KOMPLEKSINE NEGALIA

2019-05-24

   Visagino savivaldybės administracija turi galimybę gauti papildomą finansavimą projektui, vykdomam pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Papildomo finansavimo dėka Visagino savivaldybėje turi atsirasti nauja paslauga – asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia. Šios paslaugos teikimui buvo paskelbtas projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia partnerio atrankos konkursas. 

      Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia atrankos komisija, sudaryta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-119 „Dėl Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia atrankos komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, atliko paraiškų vertinimą.

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ĮV-E-140 „Dėl Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerio teikti asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia atrinkimo“ partneriu teikti asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia atrinkta asociacija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius.