Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

NEMOKAMŲ PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2019 M. KOVO MĖN. GRAFIKAS

2019-03-01

 

Mieli Visagino gyventojai,

skelbiame projekto „Bendruomeniniai šeimos namai“ nemokamų psichosocialinių paslaugų 2019 m. kovo mėn. grafiką. Paslaugas teikia projekto partneris Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius.

Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) jų šeimoms, artimiesiems, apimant socialinę, psichologinę, pagalbą.

NEMOKAMOS socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos:

-        asmenims ir jų šeimos nariams, išgyvenantiems netektis, gyvenimo aplinkybių pasikeitimus (liga, nedarbas, skyrybos);

-        patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus;

-        praradusiems pasitikėjimą savimi dėl socialinės atskirties, atkuriant jų socialinę motyvaciją;

-        vaikų auklėjimo įgūdžiams tobulinti;

-        paaugliams savęs ieškojimo procese;

-        šeimoms, globėjams ir jų globotiniams;

-        šeimoms auginančioms negalią turintį vaiką;

-        šeimos tarpusavio santykiams gerinti;

-        sutuoktinių tarpusavio santykiams gerinti;

-        asmenims, patyrusiems smurtą;

-        asmenims, turintiems įvairių priklausomybių (nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų, lošimų ir pan.);

-        asmenims baigusiems reabilitacijos programą, stiprinant jų gyvenimo įgūdžius gyvenant bendruomenėje;

-        netiesioginę priklausomybę turintiems asmenims (priklausomo asmens šeimos nariams);

-        ieškantiems darbo ir kt.

-         

Grupiniai užsiėmimai:

-        asmenims, turintiems netiesioginę priklausomybę;

-        asmenims, kurie adaptuojasi po gydymo nuo priklausomybės;

-        paaugliams psichologinio atsparumo ugdymas;

-        asmenims, išgyvenantiems netektis, gyvenimo aplinkybių pasikeitimus (liga, nedarbas, skyrybos), ir jų šeimos nariams;

-        šeimoms vaikų auklėjimo įgūdžiams tobulinti.

Išsamesnė informacija ir registracija

 

Tel. 865771655

el. p. bsnvisaginas@gmail.com  

Faceebook paskyra  Visagino Bendruomeniniai šeimos namai;

Įstaigos  internetinė svetainė - www.vsvgc.lt (paskyra VBŠN)

Adresas: Statybininkų g.7, Visaginas.

 

Projektą finansuoja:                          Projektą įgyvendina:                Partneriai: