Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

TĘSIAMA ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA

2020-12-14

 

 Informuojame, kad projekto „Visagino Bendruomeniniai šeimos namai Visagino savivaldybėje partneris Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius nuo  2020 m. gruodžio 16 d. tęsia Asmeninio asistento paslaugą fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims (toliau – asmeninio asistento paslauga).

 

Kas yra Asmeninio asistento paslaugą?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

  • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
  • Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.).
  • Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą.
  • Asmeninis asistentas gali padėti organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas)
  • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Kaip organizuojamas paslaugos teikimas?

Paslauga gali būti teikiama asmenims nuo 18 iki 60 metų negalią turintiems asmenims. Paslaugia teikiama, jei asmuo negauna ar neturi teisės gauti įprastų socialinių paslaugų.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) turi kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrių) (Parko g. 14, 225 kab.) Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Abaravičienė, tel. 8 386 34 561 arba el. paštu irena.abaraviciene@visaginas.lt .

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje.

Paslaugos trukmė – paslauga gali būti teikiama asmeniui iki 4 valandų per dienas, atsižvelgiat į paslaugos gavėjo poreikį.

Kviečiame Visagino savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga asmeninio asistento paslauga, teikti  prašymus.


Išsamesnę informaciją teikia: apie asmeninio asistento paslaugų teikimą Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius vadovė Marija Korkut, tel. 8 652 98 773 arba el. paštu visaginas@redcross.lt

 

Daugiau informacijos apie projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas Visagino savivaldybėje“ teikia Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro socialinė darbuotoja Svetlana Dobrodej, tel. 8 657 71 655 arba el. paštu bsnvisaginas@gmail.com.

               Asmeninio asistento paslauga finansuojama projekto „Visagino Bendruomeniniai šeimos namai08.4.1-ESFA-V-416-17-0002 lėšomis.